اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 52
 • نويسنده: مدیر
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
11-10-1348, 03:30

تست آموزش پنل

دسته بندی: پیش فاکتور

 
 

نام کالا نام کالا نام کالا
 ارلن 500 250 ارلن  100 ارلن
 بشر پلاستیکی 1000  بطری مایعی 500  مگنت1
 اسکوپ 5  قیف بوخنر12  پیست 500


اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 220
 • نويسنده: مدیر
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
11-10-1348, 03:30

محصولات NEW STAR

دسته بندی: ---

 
 

محصولات نیو استار


 

******************

معادل واتمن

کد کالا

نام کالا

ردیف

******************

1

101

کاغذ صافی NEW STAR 7 سانتیمتر

1

******************

2 و 4

102

کاغذ صافی NEW STAR 7 سانتیمتر

2

******************

3 و 5

103

کاغذ صافی NEW STAR 7 سانتیمتر

3

******************

1

101

کاغذ صافی NEW STAR 9 سانتیمتر

4

******************

2 و 4

102

کاغذ صافی NEW STAR 9 سانتیمتر

5

******************

3 و 5

103

کاغذ صافی NEW STAR 9 سانتیمتر

6

******************

1

101

کاغذ صافی NEW STAR 12.5 سانتیمتر

7

******************

2 و 4

102

کاغذ صافی NEW STAR 12.5 سانتیمتر

8

******************

3 و 5

103

کاغذ صافی NEW STAR 12.5 سانتیمتر

9

******************

1

101

کاغذ صافی NEW STAR 15 سانتیمتر

10

******************

2 و 4

102

کاغذ صافی NEW STAR 15 سانتیمتر

11

******************

3 و 5

103

کاغذ صافی NEW STAR 15 سانتیمتر

12

******************

1

101

کاغذ صافی NEW STAR 18.5 سانتیمتر

13

******************

2 و 4

102

کاغذ صافی NEW STAR 18.5 سانتیمتر

14

******************

3 و 5

103

کاغذ صافی NEW STAR 18.5 سانتیمتر

15

******************

1

101

کاغذ صافی NEW STAR 24 سانتیمتر

16

******************

2 و 4

102

کاغذ صافی NEW STAR 24 سانتیمتر

17

******************

3 و 5

103

کاغذ صافی NEW STAR 24 سانتیمتر

18

کاغذ صافی NEW STAR اشلس QUANTITATIVE

 

******************

41

201

کاغذ صافی NEW STAR 7 سانتیمتر

20

******************

40

202

کاغذ صافی NEW STAR 7 سانتیمتر

21

******************

42

203

کاغذ صافی NEW STAR 7 سانتیمتر

22

******************

41

201

کاغذ صافی NEW STAR 9 سانتیمتر

23

******************

40

202

کاغذ صافی NEW STAR 9 سانتیمتر

24

******************

42

203

کاغذ صافی NEW STAR 9 سانتیمتر

25

******************

41

201

کاغذ صافی NEW STAR 12.5 سانتیمتر

26

******************

40

202

کاغذ صافی NEW STAR 12.5 سانتیمتر

27

******************

42

203

کاغذ صافی NEW STAR 12.5 سانتیمتر

28

******************

41

201

کاغذ صافی NEW STAR 15 سانتیمتر

29

******************

40

202

کاغذ صافی NEW STAR 15 سانتیمتر

30

******************

42

203

کاغذ صافی NEW STAR 15 سانتیمتر

31

*********************************

کاغذ PH (1-14) دفترچه ای

32

 

*********************************

لنز پی پر

33

 

*********************************

کاغذ صافی NEW STAR 80 گرمی 60*60

34

 


اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 160
 • نويسنده: مدیر
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
11-10-1348, 03:30

کد فرابورس

دسته بندی: ---

 
 
با توجه به اینکه شرکت پویا تجهیز وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی ،موفق به دریافت کد فرابورس گردید؛لذا آمادگی خود را جهت تامین کلیه نیازمندیهای آن سازمان محترم از طریق دریافت اسناد خزانه دولتی اعلام می دارد .خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت پس از بررسی نتیجه را به این شرکت منعکس نمایند.%
نمایندگیهای شرکت پویا تجهیز 
Polylab انواع ظروف پلی پروپیلنی قابل اتوکلاو * 
Piclab انواع شوف بالن ،‌هات پلیت مگنت ،همزن مکانیکی، هموژنایزر* 
Merck انواع مواد شیمیایی hplc/GC/Food/Regent گرید* 
Sigma انواع مواد شیمیایی تخصصی (زیگما- آلدریچ-فلوکا-ریدل)* 
Shott  انواع ملزومات شیشه ای وارداتی* 
New star  انواع فیلترهای کاغذی -ph-تورنسل - شناساگر مواد شیمیایی *
Sartrious  : انواع فیلترهای غشایی،شیشه ای ،ممبران  *

خدمات شرکت پویا تجهیز 
تجهیز خط تولید کلیه شرکتهای صنایع غذایی،دارویی،آرایشی،بهداشتی* 
تامین نیازمندیهای کلیه مراکز آموزشی – دانشگاهی – تحقیقاتی *
 همکاری با کلیه سازمانهای دولتی و نهادهای تابعه *


اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 301
 • نويسنده: مدیر
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
11-10-1348, 03:30

مواد شیمیایی NICE

دسته بندی: ---

 
 
 
 

NICE لیست مواد شیمیایی


 
 

حجم

نام کالا

ردیف

حجم

نام کالا

ردیف

آلیزارین رد

42

125

1 نفتل

1

25

آمارانتا

43

25

1 نفتیل استیک اسید

2

500

آمونیوم آیرون 3 سولفات

44

5

1 و 10 فناترولین

3

500

آمونیوم آیرون 2 سولفات

45

10

دی فنیل کاربازیاد 1و5

4

500

آمونیوم استات

46

100

2 مرکاپتو اتانل

5

500

Pa- آمونیوم کلراید

47

50

3 نیترو بنزالدئید

6

500

آنیزول

48

500

4 تولوئن سولفونیک اسید

7

25

آنیلین بلو

49

100

4 آمینو بنزوئیک اسید

8

5

ارتوفنانترولین

50

 

4 نیترو فنل

9

125

ارلیش

51

 

ارتو نیتروفنیل دی سدیم 4

10

25

اریو کروم بلاک تی

52

100

4 کلروبنزالدئید

11

250

استامید

53

100

8 هیدروکسی کینولین

12

5

اوریک اسید

54

500

مالیک-DL-

13

25

ایندیگو کارمین

55

100

ماندلیک اسید -dl

14

25

باربیتوریک اسید

56

5

آرابیونژ -L

15

125

بارفورد

57

100

-آسپارتیک اسید L

16

5

باریم دی فنیل آمین سولفونات

58

25

- آسپارتیک اسید L

17

250

باریم فسفات

59

25

آسپارژین -L

18

5

برمو فنل بلو

60

5

- آسکوربیک اسید L

19

5

برمو کروزل گرین

61

25

تیروزین -L

20

5

برموکروزل پورپور

62

5

سرین -L

21

500

بنتونیت

63

25

سیستئین -L

22

500

بندیکت

64

25

سیستین -L

23

250

بوتیلیتو هیدروکس آنیزول

65

 

گلوتامین -L

24

250

بوتیلیتو هیدروکسی تولوئن

66

100

گلوتامیک اسید -L

25

125

بیال

67

100

لایزین -L

26

5

بیسمارک برون

68

25

لوسین -L

27

25

پارا تولویئدن

69

25

هیستیدین -L

28

100

پارانیترو آنیلین

70

25

والین -L

29

250

پتاسیم بروماید

71

1000

آدنین 98-100%

30

500

پتاسیم پر سولفات

72

25

آرژنین

31

5

پتاسیم هیدروژن فتالات

73

5

آلبومین گاوی

32

500

پلی اتیلن گلایکول 4000

74

25

آلفا کتو گلوتاریک اسید

33

250

تار تاریک اسید

75

500

آلن دو پتاس

34

500

تالک

76

125

آلومینون محلول

35

100

تانیک اسید

77

25

آلومینون

36

تتراپلکس پتاسیم دار

78

500

آلومینیوم آمونیوم سولفات

37

50

تریپسین

79

500

آلومینیوم سولفات

38

100

تریس بافر

80

500

آلومینیوم فسفات

39

500

تیتانیوم دی اکسید

81

500

آلومینیوم اکسید

40

2500

چارکول اکیتو

82

100

آلومینیوم فویل

41

 

قیمت به ریال

حجم

نام کالا

ردیف

قیمت به ریال

حجم

نام کالا

ردیف

----------

10

فولیک اسید

125

1.500.000

1000

درایکین

83

850.000

500

فوماریک اسید

126

500.000

500

دی آمونیوم هیدروژن فسفات

84

800.000

100

قلع کلراید 4-

127

750.000

25

دی استیل مونوکسیم

85

550.000

25

گالاکتوز

128

550.000

500

دی سدیم هیدروژن فسفات

86

350.000

50

گریس سلیکون

129

1.350.000

250

دی متیل آمونیوم کلراید

87

500.000

25

گزیلوز

130

500.000

500

دکستروز خشک

88

700.000

5

گوانین

131

600.000

500

دکسترین

89

500.000

لاکتوز 1 آبه

132

900.000

25

رایت رنگ

90

500.000

10

مانوز

133

1.500.000

1

رتینیوم رد

91

500.000

250

مانیتول

134

800.000

25

رزانیلین هیدروکلراید

92

400.000

25

متیل رد

135

500.000

100

روغن زیتون

93

1.400.000

25

مرکوروکروم 24% چیوه

136

500.000

500

روی استات

94

700.000

100

مس فویل

137

2.500.000

5000

روی سولفات

95

650.000

500

منگز کلراید

138

-------------

25

ریبوز

96

500.000

 

منیزیم استات 4 آبه

139

1.000.000

25

ریبوفلاوین

97

----------

250

منیزیم اکسید

140

1.400.000

100

زیر کونیوم اکسی کلراید

98

750.000

250

منیزیم بروماید

141

500.000

5

ژانوس گرین

99

2.500.000

5000

منیزیم سولفات

142

550.000

250

ژلاتین پودر

100

1.500.000

250

منیزیم فسفات

143

650.000

1

ژیبرلیک اسید

101

1.500.000

250

منیزیم فلوراید

144

500.000

500

ساکارز

102

500.000

500

منیزیم کلراید

145

750.000

100

سدیم تنگستات

103

500.000

5

نچرال رد

146

950.000

500

سدیم فرمات

104

700.000

125

نسلر

147

550.000

250

سدیم لوریل سولفات

105

700.000

500

نفتالین

148

650.000

100

سدیم یدید

106

----------

5000

نمک

149

1.200.000

250

سرب فسفات

107

950.000

25

نیگروزین

150

800.000

500

سلولز

108

950.000

50

نیکل کرومات

151

500.000

500

سلیکاژل بلو

109

750.000

500

هگزامین

152

900.000

500

سلیکاژل 230-400-

110

----------

10

هموگلوبین

153

850.000

500

سلیکاژل 3-6-

111

800.000

100

هیپوریک اسید

154

850.000

500

سلیکاژل 60-120-

112

2.500.000

500

هیومیک اسید

155

650.000

100

سلیکون آنتی فوم

113

800.000

50

وانادیوم پنتواکسید

156

550.000

250

سوربیتول

114

----------

500

ویجز

157

450.000

500

سیتریک اسید 1 آبه

115

500.000

100

کامفر

158

650.000

500

صمغ عربی

116

750.000

100

کبالت استات

159

1.500.000

1000

فروس سولفید

117

1.500.000

250

نیکل فسفات

160

750.000

500

فریک سولفات

118

900.000

25

کربول فوشین

161

750.000

500

فریک کلرید خشک

119

950.000

250

کربوکسی متیل سلولز

162

500.000

10

فنل رد

120

950.000

250

کلسیم بروماید

163

750.000

500

فنل

121

750.000

500

کلسیم فلوراید

164

500.000

25

فوشین اسید

122

----------

500

کلسیم گلوکونات

165

500.000

25

فوشین بازیک

123

500.000

500

کلسیم کلراید

166

1.500.000

500

فولرز

124


اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2947
 • نويسنده: کانو
 • تاريخ: 11-10-1348, 03:30
11-10-1348, 03:30

صفحه اول

دسته بندی: ---


Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek