لیست اقلام شیشه ای وارداتی

 

حجم

نام کالا

ردیف

حجم

نام کالا

ردیف

420

ترمومتر جیوه ای

41

125

ارلن خلا

1

******

قایقک چینی

42

250

ارلن خلاء

2

1000M

ست فیلتراسیون با ارلن خلا

43

500

ارلن خلا

3

6CM

شیشه ساعت چین

44

1000

ارلن خلا

4

8CM

شیشه ساعت چین

45

100

ارلن

5

10CM

شیشه ساعت چین

46

250

ارلن

6

12CM

شیشه ساعت چین

47

500

ارلن

7

15CM

شیشه ساعت چین

48

1000

ارلن

8

100

شیشه درب آبی قابل اتوکلاو

49

2000

ارلن

9

250

شیشه درب آبی قابل اتوکلاو

50

100

بشر

10

500

شیشه درب آبی قابل اتوکلاو

51

250

بشر

11

1000

شیشه درب آبی قابل اتوکلاو

52

400

بشر

12

7cm

کاغذ صافی نیو استار بدون خاکستر

53

600

بشر

13

9cm

کاغذ صافی نیو استار بدون خاکستر

54

1000

بشر

14

12.5cm

کاغذ صافی نیو استار بدون خاکستر

55

2000

بشر

15

15cm

کاغذ صافی نیو استار بدون خاکستر

56

25-50

بالن ژوژه

16

18cm

کاغذ صافی نیو استار باخاکستر

57

100

بالن ژوژه

17

24cm

کاغذ صافی نیو استار با خاکستر

58

250

بالن ژوژه

18

58*58

کاغذ 80 گرمی جدید

59

500

بالن ژوژه

19

کاغذ تورنسل-کنگورد

60

1000

بالن ژوژه

20

14-1

دفترچه ایPh کاغذ

61

500

بالن کجلدال

21

25

کروزه چین

62

10

بورت شیر تفلونی

22

30

کروزه چین

63

25

بورت شیر تفلون

23

50

کروزه چین

64

50

بورت شیر تفلونی

24

8CM

کریستالیزور پیرکس

65

100

بورت شیر تفلونی

25

10CM

کریستالیزور پیرکس

66

1

پی پت

26

12.5CM

کریستالیزور پیرکس

67

2

پی پت

27

15CM

کریستالیزور پیرکس

68

5

پی پت

28

چین

لام نئوبار آینه دار

69

10

پی پت

29

50/25

مزور

70

25

پی پت

30

100

مزور

71

1

پی پت ژوژه

31

250

مزور

72

2

پی پت ژوژه

32

500

مزور

73

5

پی پت ژوژه

33

1000

مزور

74

10

پی پت ژوژه

34

2

ویال رنگی دربدار

75

25

پی پت ژوژه

35

4

ویال رنگی دربدار

76

110

ترمومتر الکلی

36

2

ویال سفید دربدار

77

110

ترمومتر جیوه ای

37

4

ویال سفید دربدار

78

150

ترمومتر جیوه ای

38

10

ویال سفید دربدار

79

250

ترمومتر جیوه ای

39

20

ویال سفید دربدار

80

360

ترمومتر جیوه ای

40Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek