1 استرلیزاتور برقی 26 سرنگ در انواع مختلف
2 پنس نسب شماره گوش گاو - گوسفند و شتر مرغ 27 سوند لاستیکی در اندازه های مختلف
3 پماد ایکتیول (روغن سیاه ) 28 سوند شکمبه گاو وگوسفند
4 پیپت شستشوی رحم گاو 29 انواع سوهان دندان اسبی
5 تفنگ تلقیح مصنوعی گاو 30 شماره زن فلزی
6 ترمومتر دامی 31 شوک الکتریکی حیوانات بزرگ
7 تروکار گاوی و گوسفندی 32 شماره گوش و گردن
8 حلقه انداز قطع شاخ و دم 33 شاخ سوز برقی و حرارتی
9 حلقه بینی گاو 34 انواع اسپکولم گاوی -اسبی و گوسفندی
10 ترمومتر دیواری Min -Max 35 طناب زایمان گاو
11 رطوبت سنج 36 سوزن گیر لاش
12 خمیر شاخ سوز 37 مایع خوران خودکار و نیمه خودکار
13 دستکش بلند یکبار مصرف 38 انواع جک زایمان
14 دماغ گیر گاو - گوسفند و اسب 39 قرص خوران گاوی و گوسفندی
15 دهان باز کن گاو - گوسفند و اسب 40 کفش درمانی گاو و گوسفند
16 سیم شاخ بر و دسته سیم 41 لباس کار شامل گان -پیش بند و شولدر
17 انواع مختلف سوزنهای تزریقی 42 لوازم جراحی دام
18 سم گیر گاو وگوسفند 43 لوازم تلقیح مصنوعی
19 انواع سم تراش چپ و راست 44 مگنت دامی
20 انواع سوهان سم گاو و اسب 45 مگنت خوران
21 سطل و پستانک شیر گوساله 46 مهار شیر خوار گاو
22 ست مامایی 47 متر اندازه گیری وزن بدن گاو
23 ست جراحی 48 انواع نخ و سوزن بخیه
24 ست تشریح 49 کیف و یخ جهت حمل واکسن
25 ست وینگارد 50 سایر لوازم مرتبط با دامپزشکی

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek