ملزومات مصرفی تشخیص طبی تولیدی
2 اپلیکاتور پلاستیکی 27 کیت زیل نیلسون
3 اپلیکاتور کریستالی 28 لوله 12% پلاستیکی
4 بشر پلاستیکی (2000-50 ) 29 لوله 16% پلاستیکی
5 پایه سدیمانتا سیون 30 لوله شور
6 جای رنگ آمیزی شیاردار 31 لدله گاما کانتر
7 جای رنگ آمیزی 2 درب 32 لوله CBC با ماده ضد انعقاد
8 جای رنگ آمیزی شیشه ای 33 لوله CBC بدون ماده ضد انعقاد
9 جای لام شیاردار 34 یورین باتل 60cc استریل
10 جعبه مقوایی خلط 35 یورین باتل 20cc استریل
11 چراغ ارهاش باکس 36 یورین باتل 40cc استریل
12 خط کش هما توکریت 37 یورین باتل 90cc استریل
13 پی پتور 1-2-5-10 38 قلم الماس
14 رک پلاستیکی نوک سمپلر 39 کانتر هما تولوژی
15 رک پلاستیکی جای کوت 40 کپسول بافت استیل
16 سبد رنگ آمیزی 41 شیکر ملانژور
17 سطل هوشمند 42 شیکر روتا تور
18 سیفتی باکس(12000 -200) 43 میکسر هما تولوژی
19 تیشو فلوت 44 پیپت شور اتوماتیک
20 سمپلر طرح ا پندرف 45 جعبه جای لام پلاستیکی
21 سمپلر طرح آکسفورد 46 پارافین ذوب کن
22 سینی رنگ آمیزی فلزی 47 قوطی STOLL
23 سینی مخصوص نمونه گیری 48 پلیت یکبار مصرف 6cm
24 فیلدوپلاتین 49 پلیت یکبار مصرف 8cm
25 قالب بافت 50 پلیت یکبار مصرف 10cm

Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek