فهرست دستگاه های آزمایشگاهی تولیدی

نام کالا

آب مقطرگیری دوبار تقطیر12لیتر در ساعت طرحGFL

سانترفیوژ 8 شاخه فول دیجیتال ml50

آب مقطرگیری دوبار تقطیر2لیتر در ساعت طرحGFL

سوکسله اتوماتیک تمام دیجیتال

آب مقطرگیری دوبار تقطیر4 لیتر در ساعت طرحGFL

سیستم هضم هشت تایی مادون قرمز

آب مقطرگیری دوبار تقطیر8 لیتر در ساعت طرحGFL

شوف بالن (100-250-500-1000)تک خانه

آب مقطرگیری یکبار تقطیر12لیتر در ساعت طرحGFL

شوف بالن (250-500-1000) شش خانه

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 2لیتر در ساعت طرحGFL

شوف بالن (250-500-1000) سه خانه

آب مقطرگیری یکبار تقطیر4 لیتر در ساعت طرحGFL

شیکر ارلن وبالن

آب مقطرگیری یکبار تقطیر8 لیتر در ساعت طرحGFL

شیکر الایزا با آداپتورهای مختلف

اتو کلاو 100 لیتری عمودی دیژیتال

شیکر لوله با تایمر و کنترل دور

اتو کلاو 25 لیتری عمودی دیژیتال

شیکر ملانژور

اتو کلاو 50 لیتری عمودی دیژیتال

فایل لام چوبی 10000 عددی-20کشو

اتو کلاو 75 لیتری عمودی دیژیتال

فریزر 20- درجه ،55 لیتری

اتو کلاو 130 لیتری

فریزر 35- درجه ، 120 لیتری

اتو کلاو 190 لیتری

فلم فتومتر عقربه ای طرح کورنینگ

اتو کلاو 300 لیتری

فلم فتومتر کلینیکال با کالیبراسیون اتوماتیک

اتو کلاو 75 لیتری

فور 100 لیتری با محفظه استیل وآلومینیوم، دیژیتال

اجاق سوکسله 3 خانه ترموستاتیک صفحه چدنی

فور 140 لیتری با محفظه استیل وآلومینیم، دیژیتال

اجاق سوکسله 6 خانه ترموستاتیک صفحه چدنی

فور 55 لیتری با محفظه استیل وآلومینیم، دیژیتال

انکوباتور 100 لیتری یک درب 2 درب دیژیتال

کانتر دیجیتال 8 خانه با حافظه

انکوباتور 55 لیتری دو درب محفظه استیل و آلومینیوم

کوره 1200 درجه سانتی گراد 3 لیتری دیجیتال

انکوباتور یخچالدار 55 لیتری 2در محفظه استیل وآلومینیوم

کوره 1200 درجه سانتی گراد 5 لیتری دیجیتال

بن ماری جوش 8 خانه ترموستاتیک

کوره 1500 درجه سانتی گراد 3 لیتری پروگرامر

بن ماری جوش وسرولوژی درب شیبدار با ظرفیت 15لیتر

کوره 1500 درجه سانتی گراد 6 لیتری پروگرامر

بن ماری شیکر دار 14لیتر با کنترل دور دقیق

میکسر آزمایشگاهی W-MX2 150-دور 2000

پیپت شور استیل تمام اتوماتیک

میکسر آزمایشگاهی W-MX3 250-دور 850

تقطیر کجلدال اتوماتیک مدل V40 با قابلیت برنامه ریزی

میکسر آزمایشگاهی W-MX4 350-دور 2000

تیشو فلوت

میکسر آزمایشگاهی W-MX1 90

حمام پارافین

میکسر هماتولوژی (رولر میکسر)

دیونایزر 10 لیتر در ساعت

هات پلیت صفحه گرد

روتاتور دیجیتال VDRL

هات پلیت مگنت

روتومیکس (شیکر روتاتور)

همزن مغناطیسی

ژرمیناتور استیل 200لیتری،میکروپروسور،دقت 1/0

هود آزمایشگاهی 180*60*80 طرح سوئد

سانترفیوژ میکروهماتو کریت 12 شاخه فول دیجیتال

هود آزمایشگاهی 180*70*100 طرح سوئد

سانترفیوژ میکروهماتو کریت 18 شاخه فول دیجیتال

هود آزمایشگاهی 180*70*120 طرح سوئد

سانترفیوژ میکروهماتو کریت 24 شاخه فول دیجیتال

هود آزمایشگاهی 210*60*80 طرح دانمارک

سانترفیوژ ژربر 10شاخه دیجیتال طرح JOUAN فرانسه

هود آزمایشگاهی 210*70*100 طرح دانمارک

سانترفیوژ 16 شاخه فول دیجیتال

هود آزمایشگاهی 210*70*120 طرح دانمارک

سانترفیوژ 24 شاخه فول دیجیتال

هود لامینار فلو کلاس I با فیلتر هپا

سانترفیوژ 4 شاخه فول دیجیتال ml50

هود لامینار فلو کلاس II با فیلتر هپا


Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek