(مواد شیمیایی آزمایشگاهی و میکروبی)

 

الف)مواد شیمیایی Merck

MERCK - FIUKA - CARLO – SCHARLAU - PANREAC

 

ب) مواد شیمیایی تخصصی

SIGMA - ALDERICH – SERVA – ACROS - BDH

 

 

ج) محیط کشت آزمایشگاهی ← معرفی

← لیست محصولات


Copyright © 2015 pooyatc. All rights reserved | Design by Kanotek